Partia mladých ľudí sa dohodla, že pripraví roverskú akciu.
Žijú skautingom a majú chuť odovzdať čo vedia a priniesť nový impulz roveringu.

     


     

Spravili netradičnú vec. Do sveta poslali 5 zápisníkov-cancákov*.
Všetky cestujú k roverom a roverkám. Cesta cancákov sa rozchádza a na FESTroverMOOTe sa opäť spojí.

SPÍSALI SVOJ POHĽAD NA ROVERING A POSOLSTVO POSLALI ĎALEJ.

*cancák - zápisník z akcíí zachtávajúci zážitky a prieteľstvá v skautingu

Už teraz sa prihlás. Je ideálne ak nebudeš sám, ale prídete viacerí z tvojej družiny, alebo roverskej patroly.

Prihlasovanie do 25. mája 2014!

WELLNES

Ponuka je určená pre dvoch ľudí, ktorí majú záujem pripravovať relaxačné aktivity a procedúry počas FESTrovermootu.

ČAJOVŇA

Ponuka je partiu štyroch ľudí, ktorí sa budú starať o chod čajovne a pripravovať občerstvenie pre účastníkov FESTrovermootu.

OFFICE

Ponuka je určená pre jednu osobu, ktorá bude pomáhať pri zabezpečovaní vždy aktuálnych informácií, pomáhať pri registrácií.

KUCHYŇA

Ponuka je určená pre jednu osobu, ktorá bude pomáhať kuchárom. Je potrebné mať skúsenosti s prípravou jedál.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Ponuka je pre jednu osobu, ktorá bude pomáhať zabezpečovať technický chod akcie.

SLUŽBA

Ponuka pre troch ľudí, ktorí budú mať za úlohu dohliadať na chod aktivít spojených s dobrovoľníckou službou.

PROGRAM

Ponuka pre jednu osobu, ktorá bude pomáhať pri organizovaní programu.